Bilgi Almak İstiyorum

Adınız   :
Şehir   :
E-Posta (*)     :
Telefon (*)   :
Konu   :
Mesajınız   :
   
   
     
   

Saklanma Konuşalım !

TerapistA ilk seansta yaşamınızda fark yaratacak.

 

 

TerapistA Nöropsikoloji

Nöropsikolojik değerlendirme, nörolojide ve psikiyatride yardımcı muayene yöntemlerinden biridir.  Bu muayene beyin-davranış ilişkisi temeline oturan nöropsikolojik testlerle gerçekleştirilir. Nöropsikolojik testler, doktorun tanı koymasını kolaylaştıracak yardımcılardır.  Bu testler dikkat, bellek, görsel-mekansal algılama, planlama, soyutlama, genel yetenek gibi kognitif işlevleri ölçmektedir. Yaygın olarak kullanım alanı dikkat eksikliği, demans (bunama) gibi dikkatin bozulduğu tanı gruplarıdır. Sonuçlar, bozukluğun olup olmadığını, eğer dikkatte ya da başka bir kognitif alanda bir güçlük var ise ne düzeyde olduğunu belirlemektedir. Test sonuçlarına göre hekim ile birlikte tedavide neler yapılabilineceği planlanmaktadır.

Bazı durumlarda nöropsikolojik testler tek muayene aracı olarak karşımıza çıkabilir, örneğin  Alzheimer hastalığının erken dönemlerinde beynin hareket ve duyu sistemleri dışında kalan bölgeleri etkilenmiş olduğu için, tek muayene aracı, bu hastalıkların tuttuğu beyin bölgelerinin aracılık ettiği mental işlevleri değerlendiren, bunlardaki bozulmaları gösteren nöropsikolojik testlerdir.

Birçok nörolojik ve psikiyatrik hastalıklarda kognitif işlevlerde, dikkat becerilerinde azalmalar, bozukluklar ortaya çıkmakta ve bu durum, kişinin günlük yaşam aktivitelerini, iş performansını ve dolayısıyla yaşam kalitesini düşürmektedir. Örneğin depresyonda unutkanlıklar, dikkat problemleri, motivasyon eksikliği olabilmektedir. Bu durumda öğrenmede güçlükler ortaya çıkabilmektedir. Bu noktada dikkat probleminin depresyondan kaynaklı olup olmadığını anlamada nöropsikolojik testler devreye girmektedir.

Buraya tıklayarak randevu alabilirsiniz.